WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

ne(na)pravid(t)elná změna

p.t. laskavému čtenáři jistě neuniklo, že se zcela bez varování náhle změnil vzhled mého deníku.
Je to ne(na)pravid(t)elná změna, kteroužto vysvětlím v zítřejším ranním zápisu.

tož hezkou neděli