Vrané - březen 2OO6
povodňový stupeň číslo tři
image-2

hladina vody u přívozu

image-3

pramice na silnici

image-4

vodník