WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

Amsterdam
procházka pozdně letním Amsterdamem