WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

stihnou to?

Jezdím do Prahy obvykle po pravém břehu Vltavy. Kolem Závisti a dál přes Komořany do Modřan a Braníka. A právě ten úsek mezi Závistí a Modřany je nejužším hrdlem celé cesty. Tedy když nepočítám tunel pod Vyšehradem.
Teď by se ale mělo všechno změnit.
Nad novou dálnicí je postavený most, který vede odnikud nikam. Co ovšem zrakům kolemjedoucích řidičů zůstávalo až do dneška utajeno je, že vzadu už pokračují docela intenzivní přípravy na budování nové čtyřproudovky od Modřan právě k tomuto mostu, ze kterého se zanedlouho stane nájezd na nový pražský okruh.
Dneska se tam už i objevila cedule, že celý projekt je podporován finančními prostředky z Evropské unie a že dokončení celé stavby a slavnostní otevření je plánováno na 31. listopadu 2011.
No to jsem zvědav jestli to stihnou v tomhle šibeničním termínu.
Další podrobnosti během dne v rubrice:
t e le g r a f i c k y. Přesunuto do archivu - zde.