WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

hádanka dubnová

Vyšlo to akorát, je tu konec dubna a mám tu jednu hádanku. Skalní příznivci to budou mít snadné.
Protože na
obrázku je:
a) fotografie dětského hokejového hřiště
b) fotografie tréningové pomůcky používané na mistrovství světa v hokeji pro nácvik střelby na bránu
c) fotografie hračky pro střelbymilovné junáky umísťované v pisoirech restaurací