mluwené woleschko je ...
V červnu 2018 vzkla nově tato rubrika, která oživla díky laskavému zájmu a hlasu pana Emila Žáka.