WOLESCHKO občasník o mé rodině, událostech i místech s ní spojených, jakož i o Olešku a jiných krajích

V červnu 2018 vznikla nově tato rubrika, která oživla díky laskavému zájmu a hlasu pana Emila Žáka. Současně vznikl na stránkách pana Žáka i tento seznam nahrávek.